Notice
  • Lack of access rights - File '/images/boekenmetanderen.jpg'
  • Lack of access rights - File '/images/boekenmetanderen.jpg'

Psychotrauma

dekoningDe koning trok uit om de draak te doden
Verhalen voor kinderen van gescheiden ouders
Brigitte Spangenberg

Sprookjes voor kinderen en ouders als metaforen, die oplossingen aandragen voor de problemen van echtscheidingsgezinnen. Lezers zullen eigen situatie herkennen. Met tips om zelf helende sprookjes te bedenken.

trauma_en_herstelTrauma en herstel
De gevolgen van geweld
van mishandeling thuis tot politiek geweld
Judith Lewis Herman

In deel 1 wordt een overzicht gegeven van de manier waarop mensen zich aanpassen aan traumatische gebeurtenissen en wordt een nieuwe diagnostische benaming geïntroduceerd voor de psychische stoornis die we aantreffen bij overlevenden van langdurig herhaalde mishandeling.
In deel 2 wordt het herstelproces beschreven en een nieuw begrippenkader aangereikt voor de psychotherapeutische behandeling van getraumatiseerde mensen

kinderenhelpen_bijverliesKinderen helpen bij verlies
Een boek voor al wie van kinderen houdt
Manu Keirse

Boek dat ouders, leerkrachten, hulpverleners laat zien hoe ze kinderen en jongeren kunnen begeleiden in de confrontatie met verlies, ernstige ziekte in de familie, echtscheiding, zelfdoding

hoe_mensen_stervenHoe mensen sterven
Verhalen over het einde
Michael De Cock

De schrijver dook enkele maanden onder in de wereld van de palliatieve zorg. Hij vertelt over hoe de mensen sterven.

omgaanmetanderenOmgaan met anderen, een communicatiekunst
Wilfried Van Craen

Het denk- en werkmodel van de communicatie- en systeemtheorie wordt concreet uitgewerkt waardoor het meteen bruikbaar is, niet alleen voor wie beroepshalve met mensen omgaat, maar voor iedereen die geboeid is door de menselijke omgang.

Zieken en zorgen
Psychosociale begeleiding van patiënten en hun familie
I. Jaspers

Hoe omgaan met ziekte, handicap en sterven? Algemene richtlijnen voor een betere opvang en begeleiding en bespreking van de specifieke problemen en begeleidingsaspecten bij de meest voorkomende patiëntengroepen. Voor verpleegkundigen, artsen, psychologen, therapeuten, pastors, … familie en bezoekers, …

riddertimRidder Tim verjaagt de spoken
Verhalen voor kinderen die het moeilijk hebben
Brigitte Spangenberg

Verhalen voor kinderen die het moeilijk hebben en hoe je zelf verhalen kunt verzinnen. Ideeën en adviezen voor ouders, opvoeders en leerkrachten.

helpen_bij_verlies_en_verdrietHelpen bij verlies en verdriet
Een gids voor het gezin en de hulpverlener
Manu Keirse

Voor al wie rouwende mensen en mensen met verdriet wil helpen: biedt inzichten om mensen beter te verstaan en suggesties om adequaat te begeleiden. Voor mensen die zelf verdriet hebben biedt het inzicht in wat ze ervaren en meemaken, en perspectieven om opnieuw te leren houden van het leven .

bezoekuurBezoekuur
Christa Carbo
Gertie Jaquet

Alles over het ziekenhuis, vóór en achter de schermen. Het boek laat kinderen zien dat het ziekenhuis geen enge plek is, maar juist een interessante waar heel veel verschillende dingen gebeuren.

help_ik_heb_geholpenHelp, ik heb geholpen
Ervaringen van een verpleegkundige na de brand in Volendam
Yvonne Zwarthoed

Ervaringen van een verpleegkundige na de brand in Volendam In dit boek verhaalt Yvonne Zwarthoed over haar ervaringen als verpleegkundige na de brand in cafe 't Hemeltje tijdens de nieuwjaarsnacht in Volendam in 2001. Bij deze brand kwamen 14 jongeren om en liep een grote groep jongeren ernstige brandwonden op. Maandenlang verpleegde Yvonne deze jongeren, een zware taak, waarbij zij ook geconfronteerd werd met al het persoonlijke leed van de jongeren en hun families. Zij vertelt haar indringende verhaal en de impact die dit op haar leven had. Dit boek is vooral bedoeld als "lessons-learned" voor artsen, verpleegkundigen en hun leidinggevenden. "Help ik heb geholpen" geeft inzicht in wat de confrontatie met ernstig getraumatiseerde patiënten kan betekenen voor diegenen die hen verzorgen, behandelen en verplegen. Het wetenschappelijk deel in dit boek geeft een overzicht van de trauma-werk gerelateerde klachten die kunnen ontstaan en wat daarover bekend is. In het laatste deel van het boek worden praktische tips gegeven om het ontstaan van dergelijke klachten tijdig te kunnen signaleren en maatregelen te nemen om erger te voorkomen. De Stichting Impact heeft besloten het aangrijpende verhaal van Yvonne Zwarthoed in boekvorm uit te geven, aangevuld met een wetenschappelijke analyse en beschouwing.

groteboomisziekGrote boom is ziek
Nathalie Slosse
Rocio Del Moral

Dit verhaal laat de jongste kinderen kennismaken met een lotgenootje, wanneer iemand in hun omgeving getroffen wordt door een levensbedreigende ziekte. Met Snuiters doe-ideetjes op het einde van het boek kunnen jong kinderen onder begeleiding actief aan de slag om hun emoties te verwerken.

Ergens anders een boek gezien dat hier niet tussenstaat? Laat het ons gerust weten via info@omgaanmetbrandwonden.be en we vullen de lijst graag aan.

.

Nieuwsbrief