Verhuis naar een andere afdeling

Als de wonden van uw kind bijna genezen zijn, mag het naar een kinderafdeling. Daar liggen kinderen met verschillende ziektes; dus niet alleen met brandwonden. Uw kind ervaart de verhuis mogelijk als een probleem. Bijvoorbeeld omdat andere kinderen beginnen staren.

In sommige ziekenhuizen verhuist uw kind naar een andere afdeling van het brandwondencentrum. (van ‘high care’ naar ‘medium care’) Ook hier moet het zich aanpassen. Hij/zij krijgt immers minder aandacht dan in de vorige afdeling.

 

Advies

Probeer uw kind in de mate van het mogelijke voor te bereiden op de verhuis. Geef het signaal dat hij/zij bij u terecht kan met vragen, zorgen en twijfels.

.

Nieuwsbrief