Deze website is er gekomen voor al wie zich afvraagt wat er gebeurt na het oplopen van een brandwonde.

Omgaan met Brandwonden...

  • informeert iedereen die met brandwonden te maken heeft. Zowel de slachtoffers zelf als hun familie en vrienden
  • probeert mensen met brandwonden en hun geliefden te troosten, en te leren omgaan met brandwonden
  • richt zich tot vier verschillende leeftijdscategorieën: kinderen -12, jongeren +12, ouders en leerkrachten, en volwassen die zelf brandwonden opliepen 
  • is een website van Oscare, het nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens. Dat is een team dat mensen met brandwonden helpt. Oscare ijvert voor een goede opvang, begeleiding en ondersteuning van brandwondenslachtoffers en hun familie.

De teksten kwamen tot stand in samenwerking met de psychologen van de Belgische Brandwondencentra.

.

Nieuwsbrief