Deze website is ontstaan vanuit de behoefte naar meer informatie over de behandeling van brandwonden.

Omgaan met Brandwonden...

  • wil iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks met brandwonden te maken krijgt informeren
  • probeert met die informatie slachtoffers en hun omgeving troost te bieden en te leren omgaan met brandwonden
  • richt zich tot vier verschillende doelgroepen: kinderen -12, jongeren +12, ouders en leerkrachten, en volwassen die zelf brandwonden opliepen
  • is een website van Oscare vzw, het nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens. Oscare ijvert voor een goede opvang, begeleiding en ondersteuning van brandwondenslachtoffers en hun familie.

De teksten kwamen tot stand in samenwerking met de psychologen van de Belgische Brandwondencentra.

.

Nieuwsbrief