Psychologische begeleiding

psycholoog_volwassenen_webOok na het verlaten van het ziekenhuis krijgt u te maken met diverse emoties. U moet zich immers aanpassen aan een nieuwe situatie. Sommige maatregelen lokken negatieve reacties op het ongeval uit; woede,ontmoediging, prikkelbaarheid … Dat is normaal.

Maar het is belangrijk dat u daarover praat. De psycholoog staat altijd klaar om naar uw verhaal te luisteren.

En uw familie?

Ook uw familie moet zich aanpassen en krijgt het soms moeilijk. Ze hoopte misschien dat alles voorbij zou zijn na de opname in het ziekenhuis. En ze ziet u niet graag lijden. Ook zij kan behoefte hebben aan een gesprek en heeft baat bij psychologische begeleiding.

.

Nieuwsbrief