Revalidatie

In het ziekenhuis ging het vooral om overleven. Tijdens de revalidatie gaat het om functioneren.

Aanvaarden of afscheid nemen

U keert terug naar het leven van elke dag. Of in ieder geval toch naar een zelfstandiger leven. Maar dat gebeurt meestal niet zonder slag of stoot. U bent verandert sinds het ongeval.

In het beste geval moet u vergeten bewegingen opnieuw aanleren. Dat is hard. In het slechtste geval moet u voor een stuk afscheid nemen van bepaalde vermogens, omdat ze nooit meer terugkeren. Dat is nog zwaarder om te aanvaarden, en dus maakt ook dat deel uit van het genezingsproces. Psychologisch. Het raakt in de eerste plaats u als slachtoffer, maar ook uw partner.

.

Nieuwsbrief